Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Jiří Nantl

náměstek hejtmana