Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vojtěch Hanuš

předseda místního sdružení

Kristýna Černá

místopředsedkyně místního sdružení

Sabina Tomíšková

místopředsedkyně místního sdružení

Martin Prchal

pokladník místního sdružení

Martin Basel

člen místní rady

Vladimír Jandásek

člen místní rady

Filip Krejčí

člen místní rady

Pavel Loutocký

člen místní rady

Veronika Singrová

členka místní rady