Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

David Grund

předseda místního sdružení

Lukáš Boula

místopředseda místního sdružení

Richard Vašíček

pokladník místního sdružení

Aleš Musil

člen místní rady

Pavel Pšeja

člen místní rady

Pavel Rusler

člen místní rady

Ondřej Šimíček

člen místní rady