Volební program ODS Brno-jih
12. září 2018

Volební program ODS Brno-jih

Volební program pro komunální volby 2018. Program je rozdělený dle částí naší městské části.

Komárov

 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. Tramvaj Plotní, velký městský okruh, výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací – Kšírova, Komárovská, Černovická a další ulice, které je potřeba nutně zrekonstruovat. Informovanost občanů a komunikace s nimi bude naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části. Zejména pak odmítáme experimentování s bezpečností dopravy a její plynulostí, vpouštěním cyklistů a bruslařů do jednosměrných ulic.

Zajistíme, aby chystané nekoncepční zavedení systému rezidentního parkování nedopadlo negativně na životy obyvatel v blízkosti Brna-středu.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například v lokalitě v blízkosti sídliště, parku u Lomené a pošty. Avšak nikdy ne na úkor zeleně jako tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a zastávek MHD. Víme, že i tady je prostor pro zlepšení.

Také trváme na přesunutí odjezdů u noční dopravy, kdy autobusy odjíždí z nevyhovujících prostor u viaduktu Křenová.

 

BYDLENÍ

Nabídneme k odkoupení do osobního vlastnictví byty, jejichž obyvatelé o to projeví zájem a u kterých bude takový postup možný. Zasadíme se o to, aby prodejní cena zohledňovala dobu užívání bytu a případné investice do něj vložené.

Budeme pokračovat v regeneraci bytových domů dle stanoveného plánu. O nedostatcích víme a jsme si vědomi nutnosti rychle je začít řešit.

Chceme aktivně hledat řešení, aby bylo kde poblíž sídliště nakupovat potraviny a byla zde dostupná lékárna či bankomat.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy u bytových domů).

Všechna místa, kde jsou uloženy popelnice, nově postavíme, oplotíme a uzamkneme. Současný dlouhodobý stav je neúnosný a nehygienický.

Víme, že nikdo v sídlišti nechce přebudovat vnitroblok. Ani nám se ten nápad nelíbil. Chceme zlepšit kvalitu zeleně, vybudovat veřejný gril, dodat více herních prvků, a zajistit výměnu nových laviček, které budou vyhovovat i seniorům. Zkrátka, řídíme se myšlenkou, co už v sídlišti funguje desítky let, nemá smysl měnit, ale pouze udržovat.

Vybudujeme další oplocený psí výběh a ty stávající zvětšíme. Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Vyměníme na všech dětských hřištích herní prvky (plechové, v létě rozpálené pískoviště musíme vyměnit co nejdříve), budeme se snažit všechna hřiště oplotit dřevěnou konstrukcí. Tam kde to půjde, vysadíme novou trávu. 2x ročně budeme měnit v pískovištích písek. Hřiště budeme ve spolupráci s rodiči dělat vícegenerační.

V horkých letních dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

Chceme představit a diskutovat s občany velké projekty a studie, jako je např. revitalizace Mariánského náměstí.

Chceme také vybudovat nový květinový park u retenční nádrže na velkém volném prostranství.

 

BEZPEČNOST

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme na koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků v ulicích hlavně ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou. Jelikož naší městskou částí vedou cyklostezky a cyklisté zde ohrožují chodce a maminky s kočárky, hlavně na přechodech pro chodce a řidiče vozidel v jednosměrkách, chceme v těchto místech větší dohled městské policie.

Chceme opravit veřejné osvětlení a v místech, kde není jej dobudovat. Víme z vlastní zkušenosti, že procházet večer sídlištěm nemusí budit dojem bezpečí, hlavně v průchodech.

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek na školách i školkách – přednášky MP a PČR a SDH ohledně prevence (princip, jak se mám zachovat, když…).

Až se dokončí přeložka tramvaje, měla by do naší městské části také být dána možnost zavedení kamerového systému, který chceme zaměřit na parkoviště. Jsme si vědomi citlivosti ochrany soukromí, a proto budeme dbát na toto při projektování.

 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Víme, že všechny děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezonní, děti potřebují plavat ve školním roce.

Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům, či jednotlivcům.

Chceme školským zařízením nabídnout prostor na svoje pravidelné vystoupení (kulturní sál).

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek ze zdravotnictví ve ZŠ a školkách ohledně prevence zdravého životního stylu (správná výživa, čištění zubů, první pomoc atd…)

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit své děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce. Myslíme si, že radnice má podávat pomocnou ruku pro všechny, kdo mají nápady a chtějí pro naše děti něco dobrého udělat.

V oblasti základních škol budeme prosazovat zpřístupněni víceúčelových hřišť i pro odpolední sportovní kroužky. Na Tuháčkové je to dodnes nemožné. Jsme také pro, aby byla pro děti ze školní družiny k dispozici plocha pro aktivní vyžití. Budeme nadále jako městská část finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části, jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže (sport, skauting, SDH…).

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

Budeme prosazovat realizaci komárovských vánočních trhů, ze kterých bychom rádi udělali pěknou tradici.

Zajistíme pokračující podporu sportovního areálu FC Sparta Brno a Lokomotiva Horní Heršpice.

 

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad v naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Nemyslíme, že je v roce 2018 normální komunikovat s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu. Polofunkční, placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, víme, že každý občan nemá přístup k internetu.  

Díky posledním 4 rokům, kdy nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu, je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit. Kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme další 4 roky okrást obyvatele o rozvoj jejich městské části, místa, kde tráví celý svůj život a po politicích čekají, že jej budou zvelebovat a tím jim zlepšovat život a zhodnocovat ceny jejich nemovitostí.

 

Horní Heršpice

 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. Tramvaj Plotní, velký městský okruh, výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací – Kšírova, Bohunická, Záhumenice a další ulice, které je nutně potřeba zrekonstruovat. Informovanost občanů a komunikace s nimi bude naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát na to, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části. Zejména pak odmítáme experimentování s bezpečností dopravy a její plynulostí, pouštěním cyklistů a bruslařů do jednosměrných ulic. Zlepšíme situaci s parkováním na ulici Pěšina, Chleborádova a u ZŠ Bednářova.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například v lokalitě ulice Kšírova, Bohunická a další. Avšak nikdy ne na úkor zeleně, jak tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a zastávek MHD. Víme, že i tady je prostor pro zlepšení.

I přes to, že dnes jsou ulice Kšírova, Sokolova a Bohunická dána jako objízdná trasa projektu Tramvaj Plotní, chceme v součinnosti s městem pracovat a připravit plán na snížení frekvence dopravy v Horních Heršpicích.

Také trváme na přesunutí odjezdů noční dopravy, kdy autobusy odjíždí z nevyhovujících prostor u viaduktu Křenová.

 

BYDLENÍ           

Nabídneme k odkoupení do osobního vlastnictví byty, jejichž obyvatelé o to projeví zájem a u kterých bude takový postup možný. Zasadíme se o to, aby prodejní cena zohledňovala dobu užívání bytu a případné investice do něj vložené.

Budeme nadále podporovat bezúročné půjčky občanům za účelem rekonstrukcí zvelebování jejich nemovitostí.

Budeme pokračovat v regeneraci bytových domů dle stanoveného plánu.

Chceme aktivně hledat řešení a podporovat místní podnikatele, aby bylo kde nakupovat potraviny. Také budeme hledat místo pro bankomat v Horních Heršpicích.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy v okolí rodinných a bytových domů).

Všechna místa, kde jsou uloženy popelnice, oplotíme a uzamkneme. Současný dlouhodobý stav je neúnosný a nehygienický.

Vybudujeme nové oplocené psí výběhy se zázemím pro agility a zázemím (lavička, odpadkový koš). Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Vyměníme na všech dětských hřištích herní prvky a budeme se snažit všechna hřiště oplotit. Tam, kde to půjde, vysadíme novou trávu.

V létě v horkých dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

Provedeme doplnění a vylepšení vánoční výzdoby.

Chceme občanům představit a diskutovat s nimi o velkých projektech a studiích, jako je např. revitalizace Mariánského náměstí v Komárově nebo úprava plochy na ulici U Terminálu v Horních Heršpicích.

 

BEZPEČNOST    

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme na koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků v ulicích hlavně ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou. Jelikož naší městskou částí vedou cyklostezky a cyklisté zde ohrožují chodce a maminky s kočárky hlavně na přechodech pro chodce a řidiče vozidel v jednosměrkách, chceme v těchto místech větší dohled městské policie.

Chceme opravit veřejné osvětlení a v místech, kde není, jej dobudovat. Víme z vlastní zkušenosti, že procházet večer špatně osvětlenou ulicí nemusí budit dojem bezpečí.

Až se dobuduje přeložka tramvaje, měla by v naší městské části také být možnost zavedení kamerového systému, který chceme zaměřit na parkoviště. Jsme si vědomi citlivosti ochrany soukromí, a proto na toto budeme dbát při projektování.

Obdobně jako na komunikaci u ZŠ Tuháčkova chceme ranní dohled městské policie u přechodu na ulici Sokolova z důvodu příjezdu školáků ZŠ Bednářova a u školky Záhumenice (objízdná trasa projektu Tramvaj Plotní).

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek na školách i školkách – přednášky MP, PČR a SDH ohledně prevence (princip, jak se mám zachovat, když…).

Chceme zvýšenou četnost kontrol MP u ubytovny na ulici K terminálu.

 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Víme, že všechny děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezonní, děti potřebují plavat ve školním roce.

Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům, či jednotlivcům.

Na biotopu vyměníme povrch mol, aby byl bezpečný a komfortní. Pro údržbu a zvýšení bezpečnosti dna biotopu pořídíme vodní vysavač.

Chceme oběma školským zařízením nabídnout prostor pro pravidelná vystoupení (kulturní sál).

Chceme opravit tělocvičnu na ZŠ Bednářova a vyřešit parkoviště u této ZŠ, dnešní situace s vyzvedáváním dětí a parkováním je v podstatě neúnosná hlavně v ranních a odpoledních hodinách.

Chceme zajistit a podporovat systém přednášek ze zdravotnictví v ZŠ a školkách ohledně prevence a zdravého životního stylu (správná výživa, čištění zubů, první pomoc atd…)

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce. Myslíme si, že radnice má podávat pomocnou ruku všem, kdo mají nápady a chtějí pro naše děti něco dobrého udělat.

V oblasti základních škol budeme prosazovat zpřístupněni víceúčelových hřišť i pro odpolední sportovní kroužky. Jsme také pro to, aby byla pro děti ze školní družiny k dispozici plocha pro aktivní vyžití. Budeme nadále jako městská část finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Chceme podporovat vznik kroužků pro děti, maminky, seniory apod. v KD Retro. Chtěli bychom, aby KD Retro plnil svou funkci jak pro společenské, tak i pro kulturní akce a stal se z něj styčný bod setkávání občanů Horních Heršpic.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části, jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže (sport, skauting, SDH…).

Dlouhodobě podporujeme sportovní areál Lokomotivy Horní Heršpice. Zasadíme se o rekonstrukci objektů v tomto areálu a kultivaci celého prostoru areálu.

Revitalizujeme a přizpůsobíme parník v areálu Hněvkovského tak, aby mohl být využíván pro volnočasové aktivity dětí.

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

 

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad v naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, úřad musí být místo, které nám pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme ale lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být, že všude na úřadech zaplatíte kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Nemyslíme, že je v roce 2018 normální komunikovat s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu. Polofunkční placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, víme, že každý občan nemá přístup k internetu.      

Kvůli tomu, že v uplynulých 4 letech nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu, je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit - kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme další 4 roky okrádat obyvatele o rozvoj jejich městské části, místa, kde tráví celý svůj život a od politiků očekávají, že jej budou zvelebovat a tím jim zlepšovat život a zhodnocovat ceny jejich nemovitostí.

 

 

Dolní Heršpice a Přízřenice

 

DOPRAVA

Budeme efektivně a odborně koordinovat s městem a dotčenými společnostmi zásadní stavebně-dopravní projekty, jako jsou např. výstavba protihlukových opatření a rekonstrukce páteřních komunikací. Informovanost občanů a komunikace s nimi jsou naší prioritou.

Budeme podporovat udržitelný rozvoj cyklodopravy. Zároveň však budeme dbát, aby cyklisté důsledně dodržovali všechna pravidla a předpisy, a to v zájmu bezpečnosti občanů naší městské části.

Zajistíme, aby chystané nekoncepční zavedení systému rezidentního parkování v MČ Brno-střed nedopadlo negativně na životy obyvatel naší městské části.

Naší prioritou je legalizace maximálního množství parkovacích míst a vytvoření nových, například na ulici Chleborádova, avšak nikdy ne na úkor zeleně, jak tomu bylo v minulosti.

Dále budeme pokračovat v opravách a údržbě místních komunikací a chodníků. Zejména se zasadíme o vybudování chodníku spojujícího Horní a Dolní Heršpice a chodníku na ulicích Modřická a Zelná. Domníváme se, že chodníky a silnice je třeba udržovat a opravovat průběžně, nejen těsně před volbami. Rádi bychom tedy co nejdříve opravili zanedbané úseky silnic, například na ulicích V Polích a Ke Svratce. Jistě nám dáte zapravdu, že zejména v některých částech Přízřenic v jarních a letních měsících pro plevel téměř nejsou vidět chodníky. Chceme proto zajistit pravidelnou údržbu chodníků i v tomto ohledu.

Záleží nám na bezpečí provozu, hodláme proto věnovat pozornost nebezpečným úsekům komunikací v naší MČ a budeme navrhovat vhodná opatření (ukazatele rychlosti, zpomalovače) např. na křižovatce ulic Havránkova, Chleborádova, Jižní náměstí. Dále chceme zajistit, aby byl u MŠ Zelná zřízen přechod pro chodce.

Zasadíme se o zastřešení zastávek tam, kde to bude možné.

             

BYDLENÍ           

Mnoho obyvatel naší městské části postihlo vyhlášení záplavového území v 90. letech, čímž došlo ke znehodnocení některých pozemků. Tyto pozemky jejich majitelé nemohou využívat tak, jak zamýšleli, především tedy ke stavbám rodinných domů. Dochází tu k situacím, kdy je developerům umožněno s podmínkou individuálního protipovodňového opatření stavět takřka „na břehu řeky“, zatímco běžný občan jen stěží získá povolení postavit si dům na svém pozemku, který je od řeky vzdálen několik stovek metrů a navíc oddělený několika zastavěnými ulicemi. Městská část sice nemůže zrušit záplavové území, my jsme však rozhodnuti apelovat na město Brno a bojovat o výstavbu hromadného protipovodňového opatření.

 

Je s podivem, že v dnešní době jedna z částí Brna stále nemá dobudovanou kanalizaci. Důležitým bodem našeho programu v oblasti bydlení je tedy vybudování kanalizace v Přízřenicích.

Budeme nadále podporovat bezúročné půjčky občanům za účelem rekonstrukcí jejich nemovitostí.

Nesouhlasíme s výstavbou výrazně odporující vesnickému rázu Dolních Heršpic a Přízřenic. Jsme proti plánované výstavbě sídliště za ulicí Chleborádova.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Ihned po volbách ztrojnásobíme objem úklidových prací na veřejných prostranstvích (chodníky, parky, obecní komunikace, zimní údržba, sekání trávy v okolí rodinných a bytových domů).

Vybudujeme nové oplocené psí výběhy se zázemím pro agility a zázemím (lavička, odpadkový koš). Chceme do pronájmu i auto vysavač na psí exkrementy a současně dovybavit celou městskou část odpadkovými koši včetně sáčků pro majitele psů.

Na všech hřištích provedeme nutné výměny herních prvků a budeme se snažit všechna hřiště oplotit. Tam, kde to půjde, vysadíme novou trávu. Rádi bychom vdechli život hřišti za „Mydlárnou“. Tato plocha je sice nachystaná na využití jako hřiště, není však dostatečně vybavená a jak je vidět z jejího (ne)užívání, nenabízí občanům zřejmě to, co by od ní očekávali. Chceme tedy projednat možnost zřídit sportovní nebo dětské hřiště. Součástí našeho řešení této plochy je i řešení samotné Mydlárny, přičemž preferujeme odstranění této stavby.

V létě v horkých dnech chceme každý den kropit silnice a chodníky. Budeme hledat místa, kam umístit pítka na vodu.

 

BEZPEČNOST  

Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom zabránili stěhování služebny Městské policie z Komárova. Tento krok považujeme za koncepčně špatný. Prosazujeme větší nasazení strážníků i v Dolních Heršpicích a Přízřenicích, a to také ve večerních hodinách, kdy hlídka projede městskou část zpravidla jen jednou.

Jsme pro silnější dohled hlídek v Dolních Heršpicích a Přízřenicích. V místech kde jsou hřiště plné střepů od skla.


 

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Budoucnost vzdělání patří mezi naše priority.

Chceme opravit tělocvičnu na ZŠ Bednářova a vyřešit parkoviště u této ZŠ, dnešní situace s vyzvedáváním dětí a parkováním je v podstatě neúnosná hlavně v ranních a odpoledních hodinách.

Děti z našich ZŠ musí ve druhých a třetích ročnících jezdit plavat na Rašínovu, proto budeme hledat řešení k vybudování školního bazénu na ZŠ Tuháčkova. Nabízí se otázka, proč bazén, když máme biotop. Bohužel biotop je sezónní, děti potřebují plavat ve školním roce. Bazén chceme mimo školní dobu otevřít i veřejnosti pro plavání miminek a oddílům či jednotlivcům.

Chceme oběma školským zařízením nabídnout prostor pro pravidelná vystoupení (kulturní sál). Jako městská část budeme nadále finančně podporovat pobyty našich dětí na školách v přírodě s pohybem na horském vzduchu.

Vztah ke školním zařízením si děti vytváří již v mateřské škole, proto budeme i v mateřinkách podporovat vytváření stabilních kolektivů vyučujících tak, aby bylo možné dětem zajistit zázemí, na nějž se budou moci spolehnout.

Budeme usilovat o to, aby pro rodiče nebyl problém umístit děti do školky na Brně-jihu. Prosazujeme rozšíření kapacity stávajících školek, případně výstavbu nové v závislosti na populační křivce.

Podporujeme větší rozpočet do základních uměleckých škol.

Chceme podporovat sportovní kluby v naší městské části a jak je z našeho programu jasné, podporujeme každou aktivitu dětí a mládeže.

Budeme hledat místa, kam lze do veřejných venkovních prostorů dát zdarma Wi-Fi.

Chceme podporovat vznik kroužků pro děti, maminky, seniory apod. v KD Retro. Chtěli bychom, aby KD Retro plnil svou funkci jak pro společenské, tak i pro kulturní akce a stal se z něj styčný bod setkávání občanů z Dolních Heršpic a Přízřenic.

V neposlední řadě jsme rozhodnuti podporovat činnost Sdružení dobrovolných hasičů Přízřenice. Toto sdružení pravidelně prokazuje, že je naší MČ přínosem nejen v oblasti bezpečnosti, ale také při organizaci kulturních akcí. Proto chceme finančně zapojit městskou část do rekonstrukce objektu, který bude sloužit jako sklad a vytápěná šatna.

 

SAMOSPRÁVA A HOSPODAŘENÍ

Úřad naší městské části nesmí být pouze dalším kolečkem v byrokratickém stroji. Právě naopak, musí být místem, které občanům pomáhá s byrokracií bojovat. Budeme nabízet systém jedněch dveří tak, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky. Zavedeme i možnost komunikace s úřadem elektronicky. Klasickou formu styku s úřadem zachováme, chceme však lidem nabídnout i moderní způsob, jak si na úřadě vyřešit nejrůznější záležitosti. Samozřejmostí musí být možnost platit kartou nebo převodem. Budeme pracovat i na rozvoji sítí nové generace.

S naším příchodem se změní i komunikace s občany. Domníváme se, že komunikace s občany pomocí nepravidelného časopisu nebo nepřehledného webu není v dnešní době dostatečná. Napůl funkční placený Facebook chceme spravovat tak, jak se to v této době dělá. Kurýr chceme vydávat pravidelně, neboť víme, že každý občan nemá přístup k internetu.            

Za poslední 4 roky nedošlo ke shodě na žádném velkém projektu a následkem toho je na účtech radnice téměř 100 milionů korun. Chceme občany zapojit do rozdělování těchto peněz pomocí projektů, které mají pro občany sloužit. Kulturní sál, plavecký bazén atd. Nechceme, aby rozvoj naší městské části další 4 roky stagnoval. Chceme plynulý rozvoj a zvelebování, jaké může občan očekávat od politiků, kteří jej zastupují.