Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Beneš

předseda místního sdružení

Jan Kondr

místopředseda místního sdružení

Lukáš Rosol

pokladník místního sdružení

Zdeněk Hlinský

člen místní rady

Pavel Kopal

člen místní rady