Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Kondr

předseda místního sdružení

Zdeněk Hlinský

místopředseda místního sdružení

Lukáš Rosol

pokladník místního sdružení

Jan Beneš

člen místní rady

Pavel Kopal

člen místní rady