Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vít Jonáš

předseda místního sdružení

Martin Trojan

místopředseda místního sdružení

Šimon Mišurec

pokladník místního sdružení

Aleš Nešpor

člen místní rady

Robert Vaček

člen místní rady