Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Jan Chleboun

předseda místního sdružení

Jaroslav Vomastek

místopředseda místního sdružení

Martin Kovář

pokladník místního sdružení

Marek Kabíček

člen místní rady

Martin Paliatka

člen místní rady