Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Josef Juras

předseda místního sdružení

Vlastimil Halfar

místopředseda místního sdružení

Jiří Sponar

pokladník místního sdružení

Miroslava Kubinová

členka místní rady

Leoš Šmídek

člen místní rady