Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vlastimil Halfar

předseda místního sdružení

Josef Juras

místopředseda místního sdružení

Michaela Zapletalová

pokladnice místního sdružení

Miroslava Kubinová

členka místní rady

Leoš Šmídek

člen místní rady