Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Karin Klusová

předsedkyně místního sdružení

David Maryška

místopředseda místního sdružení

Jitka Kocianová

pokladnice místního sdružení

Michal Boček

člen místní rady

Marta Bočková

členka místní rady

Richard Goj

člen místní rady

Jana Nanková

členka místní rady