Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Vít Gola

předseda místního sdružení

Josef Koňařík

místopředseda místního sdružení

Leoš Fuňák

pokladník místního sdružení

Miroslav Brímus

člen místní rady

Alexandr Gola

člen místní rady

Veronika Hradilová

členka místní rady

Antonín Illík

člen místní rady