Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Roman Tichovský

předseda místního sdružení

Pavel Pavlík

místopředseda místního sdružení

Jana Podroužková

pokladnice místního sdružení

Petr Jelínek

člen místní rady

Michal Klein

člen místní rady

Roman Lajpert

člen místní rady

Tomáš Novák

člen místní rady

Věra Petrová

členka místní rady

Jaroslav Roll

člen místní rady

Hana Slámová

členka místní rady

Zuzana Veselá

členka místní rady