Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Alexandr Beneš

předseda místního sdružení

Josef Vrabec

místopředseda místního sdružení

Radek Pelc

pokladník místního sdružení

Marcel César

člen místní rady

Luděk Řehořek

člen místní rady