Místní rada

Místní sdružení je základním územním článkem strany tvořeným nejméně třemi členy. Vedení místního sdružení představuje místní rada, která má veškerou odpovědnost za činnost strany v období mezi místními sněmy. Místní radu tvoří předseda, místopředsedové, pokladník a případně další členové zvolení místním sněmem.

Lukáš Kőnig

předseda místního sdružení

Richard Bayer

místopředseda místního sdružení

Břetislav Jasek

pokladník místního sdružení

Pavel Keprt

člen místní rady

Ivan Pasičnyk

člen místní rady