Události, komentáře: Výroky šéfa KSČM o srpnové invazi
14. srpna 2018

Pavel Žáček: Události, komentáře: Výroky šéfa KSČM o srpnové invazi

(ČT 24 ) Podle šéfa KSČM Vojtěcha Filipa byla srpnová invaze v roce 1968 dílem především Ukrajinců, Rusové v ní nehráli tak podstatnou roli. To alespoň řekl pro britský deník Guardian. Filipův výrok v Událostech, komentářích ČT24 okomentoval místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček.

Celý rozhovor s Pavlem Žáčkem můžete zhlédnout na ČT24.

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Blíží se 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavského paktu pod vedením komunistické velmoci - Sovětského svazu. Předseda současné české komunistické strany Vojtěch Filip se před několika dny k tématu vyjádřil pro britský The Guardian. Tvrdí, že historie týkající se roku 1968 je ze 100 % zfalšovaná. Uvádí, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době podle něj jediný Rus, který hlasoval proti invazi, no a Brežněv, tedy sovětský vůdce, byl z Ukrajiny. Dále dodal Vojtěch Filip, že hlavní silou invazních armád byli právě Ukrajinci. My jsme se ho dnes na tento výrok, který řadu historiků překvapil a mnoho politiků pobouřil, také zeptali.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu tak bylo složeno a já jen připomínám, že z historických dokumentů je pravda, že Leonid Iljič Brežněv byl Ukrajinec a hlasoval pro. Zástupce Ruské federace nebo Ruska hlasoval proti. Zástupce Litvy se zdržel hlasování a ostatní podle národností, včetně těch, kteří byli okolo Leonida Brežněva, kteří byli také Ukrajinci. Takže to je jenom připomenutí, protože tady se šíří jako že jediným, kdo to zavinil, byla Ruská federace, ale Ruská federace není jediným následníkem Svazu sovětských socialistických republik. Těch bylo 15 a všech 15 států na tom má tento podíl. A já tu logiku připomínám jenom kvůli tomu, že tady se nemluví o tom, že Sovětský svaz není Ruská federace nebo nebyl. Ruská federace není Sovětský svaz a vinit Rusko z něčeho a nevinit z toho ostatní státy bývalého Sovětského svazu je podle mého soudu nelogické.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Hostem je Pavel Žáček, poslanec za ODS, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a expert na období komunistického režimu. Vítám vás. Dobrý večer.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Jak vnímáte to vyjádření pana předsedy Filipa? Ještě, než odpovíte, tak musím zdůraznit, že jsme pana předsedu do dnešních Událostí, komentářů zvali, také jsme zvali další představitele vedení komunistické strany, ale nikdo přijít nechtěl. Promiňte. Odpovídat, prosím, můžete.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Samozřejmě je to absolutně absurdní rozmělňování zodpovědnosti tehdejšího vedení Sovětského svazu, internacionálního vedení, které rozhodně nebylo složeno výhradně s odkazem na národnost. Pro mě jako vlastně nového člena Poslanecké sněmovny mě komunisté neustále překvapují při jednání na plénech, protože ohýbání historie, falšování historie, a toto mi připadá určitým způsobem vrchol, omlouvání a spojování to, vyvozování odpovědnosti nástupnického státu, Ruské federace, to mi připadá absolutní vrchol.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Na druhou stranu vy se sám zabýváte historií, zabýváte se dlouhodobě i vzděláváním v oblasti historie a vám samotnému přece musí být nepříjemné, když se místo Sovětský svaz říká Rusko, protože to přece není přesné, to přece není správné. To nebyla ruská okupace. To byla sovětská okupace.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Zcela jistě. Na druhou stranu podle mě to, ta forma prohlášení pana Filipa souvisí s filozofií a dneska státní politikou i ve vztahu k historii a zneužívání historie i v zahraničí, kterou prostě organizuje Putinova administrativa, a její součástí je i falšování pohledu na to, co nás bolestně zasáhlo v srpnu 68, to znamená okupace Československa.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Na kolik je problém u podobných vyjádření v tom, že komunistická strana jakoby možná nebrala v potaz dikci zdůrazňuji platného zákona, který zcela jasně říká, že komunistická strana byla zločinnou organizací. To je platný zákon, se kterým nikdo nic zatím neudělal.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
To je pravda. Na stranu druhou je to samozřejmě formulováno vůči Komunistické straně Československa před rokem 89, ale přiznejme si, současná KSČM v mých očích je taková jakási názorová sekta, která vlastně je buď přímými pohrobky, nebo dokonce těmi zvateli, těmi vítači těch sovětských okupačních vojsk. Čili nedivme se, že dneska říká předseda jejich tato slova.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Když jsme u toho zákona, já ho zmiňuju schválně, aby někdo neříkal, že tady hovoříme o něčem nebo o někom bez někoho, byť, jak jsem říkal, zástupce komunistické strany jsme zvali, tak v témže zákoně se také zmiňuje to, že režim byl od roku 1968 udržován pomocí okupačních vojsk. Proč myslíte, že i k tomu 68. se současní komunistů mnohdy vyjadřují tak, že to vypadá, že jsou právě spíš na straně těch, které právě ten platný zákon označuje za plně odpovědné za ten režim. Myslím to tak, že mnohdy nevzývají reformy pražského jara jako pozitivní vzedmutí v té straně, ale naopak často schvalují okupaci. I toho jsme byli svědky.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Já souhlasím. Jsou mezi nimi lidé, kteří odmítají reformisty, to jest Dubčekovu vizi. Ti vlastně opustili KSČ po roce 1989, jsou tam lidé vzešlí z normalizace a právě i ti vítači a ti podporovatelé sovětské okupace z různých jaksi důvodů. Takže pro mě to překvapení není a svým způsobem mě nepřekvapuje, ale o to víc pohoršuje to, co pan Filip řekl.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Když už je řeč o tom zákonném ukotvení toho, že režim komunistické strany byl zločinný a protiprávní, tak je potřeba zdůraznit, že i v trestním zákoníku je paragraf 405, který přímo zakazuje popírání komunistických zločinů a pamatuje na to odnětím svobody. Nabízí se otázka teď možná na vás jako na současného tvůrce legislativy nebo spolutvůrce, proč vlastně tenhle paragraf prakticky není u nás aplikován, proč se to bere, jakože zpochybnit nacistický zločin se nesmí a komunistický se může, přitom ten zákon to říká zcela jasně.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Zcela od počátku, kdy Poslanecká sněmovna přijala tento zákon, tak máme zde dvojí pohled, dvojí metr. Jeden vůči nacismu či neonacismu a jeho projevům a jeden vůči komunistům a jejich komunistickým projevům.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Tím pochopitelně asi nemá být řečeno, že by se projevy schvalující nacismus či neonacismus neměly stíhat. Tak jste to, předpokládám, nemyslel?

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Naopak, ty mám, ty si myslím, že se stíhají a myslím, že to jde dovodit i statisticky. Na stranu druhou díky tomu, že KSČM stále z důvodu určité reminiscence na minulost těch lidí, jejich bývalých jaksi voličů, podporovatelů z normalizace je tolik, že je vynesou do Poslanecké sněmovny, tak vlastně toto se neuplatňuje. Čili podle mě politika výrazně, nejenom ve vztahu k historii, ale ve vztahu k právní praxi ovlivňuje to, že komunistická strana je součástí našeho politického systému. Bohužel.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor:
Děkuju vám, že jste přišel do Událostí, komentářů. Díky a na shledanou.

Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:
Děkuji za pozvání.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

PhDr. Pavel Žáček, Ph.D.

poslanec PČR

Více o autorovi