Ing. Milan Červinka

Povolání: Správce budovy
*1954

Politická příslušnost: BEZPP