Ing. Ondřej Přenosil

Povolání: Pracovník ve veřejné správě
*1960

Masarykovo nám. 1
250 01  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Pro větší rozvoj našeho kraje“

Žije v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, kde vystudoval gymnázium. Poté absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze. Svůj profesní život vždy spojoval s obory, které vystudoval - stavebnictvím a výpočetní technikou. Od roku 2002 je zastupitelem v Brandýse a od roku 2006 již druhé období starostou města.

Proč kandiduji?

Krajským zastupitelem jsem byl již ve volebním období 2004-2008, tudíž mám poznatky a zkušenosti s fungováním kraje. Mám také z pohledu starosty města zkušenosti s krajem za vlády hejtmana Ratha - toto období pro nás bylo velice komplikované. Proto bych byl rád, kdyby se vlády ujala jako majoritní strana ODS a vztah kraj – obce a města se dostal do normálních kolejí. Mou prioritou je urychlený rozvoj infrastruktury kraje (hlavně silnic), která musí reagovat na blízkost Prahy a nárůst počtu obyvatel. Zároveň území našeho kraje slouží jako zázemí pro odpolední a víkendovou rekreaci jak jeho obyvatel, tak i obyvatel Prahy. A to je další oblast rozvoje našeho kraje, kterou je potřeba v úzké spolupráci s obcemi a městy podporovat.