Ing. Jaroslav Toninger

Povolání: administrativní pracovník ZČU Plzeň
*1977

Politická příslušnost: BEZPP