Mgr. Milan Šmíd

starosta města
místopředseda oblastního sdružení

Cholunská 665
394 68  Žirovnice
Česká republika

Životopis

Narodil jsem se 8. ledna 1952 v Kamenici nad Lipou, kde jsem prožil celé mládí. Po absolvování SVVŠ v Jindřichově Hradci jsem vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor zeměpis-tělesná výchova. V roce 1978 jsem se s rodinou přestěhoval do Žirovnice, kde jsem učil na základní škole až do roku 1990. V roce 1990 jsem byl zvolen starostou města Žirovnice. Funkci starosty s přestávkou let 2006-2010(poslanec Parlamentu ČR) vykonávám dodnes.

K mým zálibám patří sport, chovatelství a péče o zahradu. Od roku 1991 jsem členem Občanské demokratické strany, za kterou jsem byl v letech 2000 - 2008  zastupitelem Kraje Vysočina.

Proč kandiduji

Kraj Vysočina je podle mého názoru kvalitním místem pro život (bezpečnost, zdravé životní prostředí, historické památky). Chtěl bych se v zastupitelstvu, případně v komisích nebo výborech Kraje Vysočina věnovat právě udržení jeho silných stránek.