Ing. Tomáš Horek

zastupitel města
místopředseda místního sdružení