Čestmír Sekanina

místopředseda místního sdružení
pověřený pokladník