Ing. Barbora Rounová

Povolání: mateřská dovolená
*1983

Politická příslušnost: BEZPP