David Plundra

Povolání: zaměstnanec - sběrné suroviny
*1993

Politická příslušnost: BEZPP