MUDr. Petr Kolegar

člen místní rady
zastupitel obce