Pavel Procházka

starosta obce
místopředseda místního sdružení