Bc. Marie Gregorová

zastupitelka obce
místopředsedkyně místního sdružení

č.p. 463
671 31  Únanov