Ing. Miroslav Dorazil

místostarosta městské části
předseda místního sdružení

Tuřanské náměstí /1
620 00  Brno – Tuřany