Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons)

člen místní rady
místostarosta obce