Ing. Josef Sedlák

místopředseda místního sdružení