Ing. Josef Šenk

starosta obce

Šumvald /17
783 85  Šumvald

Životopis

Josef Šenk žije v Břevenci, který je místní části obce Šumvaldu. Po maturitě na uničovské průmyslovce vystudoval obor Pozemní stavy na Vysokém učení technickém v Brně. Má dlouholeté zkušenosti s veřejnou správou. V roce 2002 nastoupil na civilní službu u Městského úřadu Uničov, kde dohlížel na realizaci investičních akcí, připravoval žádosti o dotace a působil také jako tajemník Svazku obcí mikroregionu Uničovsko. O rok později začal pro město pracovat ve funkci zástupce vedoucího odboru investic a regionálního rozvoje. Má také pedagogické zkušenosti, kratší dobu působil jako učitel pozemního stavitelství na střední škole. Poté pracoval jako technik a poradce v soukromém sektoru. Zkušenosti má také z vlastní podnikatelské činnosti, od roku 2005 je držitelem živnostenského listu s předmětem poradenské a projekční činnosti ve výstavbě, tři roky byl společníkem a jednatelem obchodní společnosti. Své předchozí zkušenosti poprvé zúročil v komunálních volbách v roce 2010, kdy byl zvolen starostou obce Šumvald. Tuto funkci vykonává do současnosti. V loňském roce dovedl svou obec na stříbrnou pozici v celostátním kole soutěže Vesnice roku, v současnosti věnuje veškerou energii odstraňování následků katastrofální přívalové povodně. Ve volném čase se jako starosta Sboru dobrovolných hasičů Břevenec věnuje především hasičskému sportu. Josef je ženatý a má dvě dcery.