Bc. Jaroslava Šedivcová

místopředsedkyně místního sdružení