František Spálenský

Povolání: důchodce, správce hřbitova
*1950

Politická příslušnost: BEZPP