Mgr. Vladimír Kahánek, MPA

místopředseda místního sdružení
zastupitel města