Ing. František Jendřejčík, MBA

místopředseda místního sdružení
pověřený pokladník