PhDr. Vladimír Dvořák

zastupitel obce
člen regionální kontrolní a revizní komise
místopředseda místního sdružení