Pavel Lichnovský

předseda místního sdružení
pověřený pokladník