RNDr. Josef Pašek

místopředseda místního sdružení