Ing. Jana Svobodová

Povolání: chemická analytička
*1961

Politická příslušnost: ODS

Životopis

Narodila jsem se v Novém Jičíně, 23.6.1961 a v regionu Novojičínska jsem doposud. Hodně mě ovlivnil otec, který ač vysokoškolák, vedoucí pracovník, byl v době normalizace pracovně zařazen jako dělník údržby. Neztratil však vztah ke svému pracovišti a zůstal továrně věrný až do věku důchodu. Dnes již nežije, stejně jako má matka.  Mé dvě sestry žijí také v Moravskoslezském kraji.

S manželem jsem vychovala dva syny - oba jsou dnes zcela samostatní a soběstační, s vlastním bydlením i partnerkami.

Vysokou školu jsem vystudovala v Praze, chemii, obor,který mě zaujal již na základní škole. Pracuji  v malé laboratoři specializované na měření odpadních vod, kterou také řídím.

       Jsem člověk zaměřený společensky, nevyhýbám se kontaktu s lidmi, často bývám spoluorganizátorkou akcí a to již mnoho let. Mám za sebou 14 let práce v účasti na vedení svého bydliště, města Příbora. Od roku 1997 jsem v ODS,  místopředsedkyní oblasti Nový Jičín  18 let, dlouholetým delegátem  RS ods v Ostravě , předsedkyní  MS ODS  Příbor pak čtvrtým rokem ...

      Mou výhodou je tedy zkušenost v regionální politice, ověřené schopnosti organizovat, být v práci koncepční i při nutnosti operativy. Mnohokráte se vyplatila má důslednost při studiu nejrůznějších vyhlášek, nařízení i přípravy zákonů. Vychovala mě přesnost,kterou vyžaduje mé profesní zaměření.

    Pokud mám odpovídat na dotazy týkající se mých osobních úspěchů ve společenské činnosti, vždy zaváhám. Protože šlo zpravidla o týmovou práci několika zaangažovaných lidí, šlo o práci, která vyžadovala trpělivost, přesvědčování a také umění vyjednávat. Jako příklad výsledku mohu uvést   dnes již oblíbenou repliku pohovky před rodným domem psychiatra Sigmunda Freuda, který byl v socialistické literatuře popisován jako "reakční lékař degradující člověka" a nebylo jednoduché přesvědčit i mnohé zastupitele, že tomu tak nebylo a není. Dnes najdete fotografie, kde na pohovce sedí bývalý president Republiky, světově proslulý psychiatr Stanislav Groff a další osobnosti. Ve stejném duchu pak mohu jmenovat rekonstrukci Piaristických zahrad a další dlouhodobé aktivity, které vyústili v ocenění "Příbor , historické město roku 2015"  Zdůrazňuji, že nešlo o zásluhu jedné osoby, ale dobře vedeného týmu, kdy jsem měla možnost být jeho součástí.

Tím bych všechny ráda pozvala do Příbora, usadit se na pohovku, prohlédnou rodný dům S.Freuda a pokochat se Piaristickými zahradami. Stojí to za to .

    Jako zásadní prioritu bych v případě svého zvolení do krajského zastupitelstva    uvedla dohled na tvorbou legislativy, důslednost v projektech, snažila bych se uplatnit zkušenosti v získávání finančních prostředků na aktivity,které nejsou jen populisticky krátkodobé.       

 

 

Jana Svobodová, Příbor