Oldřich Seibert

Povolání: soukromý zemědělec
*1958

Politická příslušnost: BEZPP