Ing. Pavel Jirava, Ph.D.

předseda místního sdružení
starosta obce

Bahníkova 8
535 01  Břehy