Ing. Josef Šalda

starosta obce
člen oblastní rady
předseda místního sdružení