Ing. Josef Svoboda

pokladník místního sdružení
radní města