Ing. Josef Svoboda

místostarosta města
pokladník místního sdružení

Vídeňská 699
691 23  Pohořelice