Bc. Miroslav Novák, DiS.

předseda místního sdružení
starosta města
člen oblastní rady

Vídeňská 699
691 23  Pohořelice