Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Povolání: pedagog na VŠ CEVRO, emeritní ředitel Pořádkové policie ČR
*1971

Politická příslušnost: ODS