Marie Pavlitová

zastupitelka města
pokladnice místního sdružení