Ing. Eva Zajícová

zastupitelka obce
místopředsedkyně místního sdružení