Ing. Pavel Vaic

předseda místního sdružení
zastupitel města
člen oblastní rady

Životopis

Svoji profesní činnost jsem zahájil v PZO Pragoexpot Praha. Po zákl. vojenské službě jsem nastoupil v podniku České lupkové a uhelné závody a.s. Nové Strašecí, který čítal 1730 zaměstnanců a byl složen ze čtyř závodů. Zde jsem pracoval na ústředí jako plánovač a statistik, poté v odboru investic se zaměřením na rozpočty, následovala funkce vedoucího informační soustavy-účtáren a následně vedoucího zásobování celého podniku. Zkušenosti z těchto činností byly odrazovým můstkem pro moje další kroky.

Od roku 1990 až do roku 2008 jsem založil svoji firmu DUKÁT s.r.o. a jako jednatel se se zabýval maloobchodní i velkoobchodní činností i zprostředkovatelskou se zaměřením na obchod s Itálií-Verona a Anglií – značka HI-TEC. Firma je dosud zachována.

Tvrdé obchodní prostředí Vás  prověří a utuží.

 Jedno volební období jsem po té zastával funkci starosty města Nové Strašecí. Jsem dosud zastupitelem jak našeho města, tak zastupitelem na KÚ Středočeského kraje.

 Následovalo zaměstnání na MZE ČR, ÚPÚ - ÚO pro středočeský kraj a Prahu a po vzniku SPÚ pracuji dosud na SPÚ KPÚ pro Středočeský kraj jako vedoucí oddělení správy majetku SK.