Marcela Pelantová

místopředsedkyně místního sdružení