JUDr. Martin Burián

předseda místního sdružení
pověřený pokladník
zastupitel obce
člen regionální rozhodčí komise