Ing. Radko Sáblík

zastupitel města

Životopis

Ing. Radko Sáblík

            Absolvent Gymnázia Botičská, inženýrského studia na Fakultě strojní ČVUT, bakalářského studia výuky technických předmětů na Masarykově institutu při ČVUT, manažerského studia pro ředitele škol na Pedagogické fakultě UK.

            Ředitelem Smíchovské střední školy je od listopadu 2002, od října 2018 zastává post místostarosty v Mníšku pod Brdy, od ledna 2019 je členem osmičlenné expertní skupiny pro vytváření vize českého školství s názvem Strategie 2030+.

            V minulosti byl 16 let předsedou Pražského basketbalového svazu, 20 let předsedou sportovního klubu Sokol Motol, 10 let vedoucím sportovního centra v Sokole Motol a Spartě Praha.

 

Smíchovská střední průmyslová škola

            Smíchovská SPŠ byla založena v roce 1901, jde o druhou nejstarší technickou školu v Praze. V každém ročníku nabízí 3 třídy oboru vzdělávání Informační technologie, 1 třídu Technického lycea a 1 třídu Kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu.

            Naplněnost školy je 99%, pro školní rok 2019/2020 obdržela škola 564 přihlášek ke studiu, měla tedy téměř čtyřnásobný převis uchazečů.

            Smíchovská SPŠ je vyhledávána žáky především pro mnoho aktivit, do kterých se studenti mohou zapojit nad rámec klasické výuky, pro vysoké zapojení studentů a absolventů do chodu školy, pro vytváření studentských a absolventských projektů či startupů přímo ve škole. Rovněž tak pro výuku těch nejmodernějších oblastí IT, jako je kybernetická bezpečnost, internet věcí, virtuální a rozšířená realita apod.

            Smíchovská SPŠ je v českém středním školství zcela unikátní v tom, kolik a v jakém rozsahu se do chodu školy zapojuje studentů a absolventů.

           Se školou spolupracuje 30 absolventů na pozicích vedoucích IT, PR a Projektového oddělení, jako členové těchto oddělení, vedoucí Laboratoře IoT, Laboratoře Virtuální a rozšířené reality, Kybernetického polygonu, Polytechnického hnízda. Rovněž absolventi působí v rolích konzultantů u studentských a maturitních projektů, které všichni studenti vytvářejí ve skupinách ve třetím respektive ve čtvrtém ročníku. Někteří z absolventů na škole zastávají pozice vyučující v oblasti IT, jde o výuku kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, virtuální a rozšířené reality, programování. 

            Velmi aktivně je do chodu školy zapojeno téměř 100 studentů školy, zúčastňují se kulatých stolů k vizím školy, podílejí se na propagaci školy, zastupují školu v jednáních se sociálními partnery, vedou workshopy pro žáky základních škol či seniory, školí v oblasti IT evropské učitele, provádějí osvětové besedy o kybernetické bezpečnosti.