Jaroslav Peták

místopředseda místního sdružení
místopředseda oblastního sdružení